Forretningsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Flemming Eilsø Teknik ApS 

 1. Generelt
  • Hjemmesiden www.flemmingeilsoe.dk drives af Flemming Eilsø Teknik Aps, CVR-nr.: 41615486, Skibsbakken 27, Skårup, tlf: 29243836, e-mail: kontakt@flemmingeilsoe.dk.
  • Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af serviceydelser og produkter leveret af Flemming Eilsø Teknik ApS til enhver kunde.
  • Salgs- og leveringsbetingelser skal være gensidigt bindende i forholdet mellem Flemming Eilsø Teknik ApS samt Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
 2. Aftaleindgåelse
  • Tilbud fra Flemming Eilsø Teknik ApS er først accepteret, når Køber skriftligt herunder elektronisk har accepteret tilbuddet. I mangel af en skriftlig accept udføres i regning på baggrund af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
  • Flemming Eilsø Teknik ApS tilbud er bindende i 30 arbejdsdage fra afgivelse, hvorefter tilbuddet bortfalder.
 3. Produkter og ydelser
  • Serviceydelser og produkter overdrages til Køber i takt med at de leveres, og Køber overtager risikoen herfor, når de er tilført Køber.
 4. Levering og forsinkelse
  • Ved overskridelse af aftalte tidsfrister vil Flemming Eilsø Teknik ApS aldrig kunne sanktioneres med erstatningskrav efter dansk ret. 
 5. Betalingsbetingelser
  • Betaling er 8 dage netto, medmindre andet er aftalt.
  • Fra forfaldstid beregnes rente med 2 % pr. måned
 6. Ændringer
  • Flemming Eilsø Teknik ApS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine serviceydelser og produkter
 7. Fejl og mangler
  • Ved modtagelsen af en serviceydelser og produkter har Køber en forpligtelse til at foretage en grundig undersøgelse af det leverede, og såfremt der konstateres eller burde være konstateret fejl eller mangler ved ydelsen, skal Køber omgående og senest inden 7 dage fra levering foretage reklamation for at denne er rettidig.
  • Ved rettidig reklamation forpligter Flemming Eilsø Teknik ApS sig til efter eget valg at reparere eller omlevere serviceydelser og produkter, som viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl.
 8. Produktansvar
  • Flemming Eilsø Teknik ApS er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i Købers besiddelse. Flemming Eilsø Teknik ApS er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Køber indgår
 9. Indirektetab
  • Flemming Eilsø Teknik ApS er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for indirekte tab, som måtte udspringe af.
 10. Afbestilling
  • Ønsker du at annullere eller ændre en ordre, skal dette ske skriftligt pr. e-mail til kontakt@flemmingeilsoe.dk og senest 7 arbejdsdage inden aftalt dato for udførsel.
  • Ved for sendt annullering betales der for 1 arbejdsdag eller produktet, medmindre andet er aftalt. 
 11. Datapolitik
 12. Klage og tvister
  • Hvis du som forbruger vil klage over Flemming Eilsø Teknik ApS eller vores produkter, bedes du i første omgang sende en mail til kontakt@flemmingeilsoe.dk eller på tlf. 29243836.