Referencer

Ny Psykiatri Bispebjerg

Som underentreprenør til Brøndum, udføre vi installationer til brand og røgventilationer til Ny Psykiatri Bispebjerg.

Psykiatri Bispebjerg rumme 200 sengepladser og behandlingsfaciliteter i et bygningsanlæg designet ud fra den nyeste viden om helende arkitektur. Her kommer også psykiatrisk akutmodtagelse samt plads til undervisning og forskning.

Når første etape af nybyggeriet bygges i perioden 2019-22, hvorefter den psykiatriske akutmodtagelse flytter ind, tillige med fire sengeafsnit. Herefter kan de eksisterende bygninger nedrives, så man kan bygge etape 2 i perioden 2022-24.