Om virksomheden

Etableret i 2020

Virksomheden blev etableret i 2020 af Flemming Eilsø. Den udfører projekter inden for tekniske fag som El og svagstrøm.

Med mere end 15 års erfaring med projektledelse i byggebranchen tilbyder virksomheden udførsel af projekter med stort fokus på digitaliserede processer, som sikrer optimerede byggeprojekter.  

Vores kultur
Vores kultur bærer præg af gensidig tillid, imødekommenhed og godt humør. Vi skal smile og grine sammen, for det skal være sjovt at gå på arbejde.

Samtidig har vi tillid til hinanden og vores individuelle kompetencer, for det skaber et godt arbejdsflow når vi stoler på hinanden.

Vi tror på, at vores kultur er med til, at den enkelte vil føle stolthed og glæde for sit arbejde. Det har stor betydning for motivationen og i sidste ende et vellykket bygge resultat. 

Procesoptimering er vores kernekompetence og det vi brænder for, Uoptimerede processer medfører unødvendige udfordringer, der forsinker byggeriet. Da vi vil levere til tiden, bruger vi derfor stor energi på startfasen af processen og digitalisering så risici begrænses.

Hvordan arbejder vi
For os er det vigtigt at være med fra starten af projektet. For det er starten, der afgør om projektet kommer til at forløbe gnidningsfrit og blive en succes. Derfor anbefaler vi altid at vi bruger god tid på rådgivningen og får afstemt forventningerne sammen. Dernæst er selve processen fra start til evaluering af projektet en vigtig forudsætning for at vi lykkes sammen. Derfor har vi stor fokus på digitaliserede systemer da de mindsker menneskelige fejl, og frigiver tid til udførsel af det reelle arbejde.

Vores medarbejdere

I virksomheden ansættes der kun medarbejdere, som har erfaring med projekter. Det gør vi, fordi de er vant til at arbejde med de processer som projekterne kræver.

Den flade organisation gør at alle kender hinanden og deres individuelle kompetencer. Det sikrer effektive samarbejder og betyder, at vi altid kan hjælpe hinanden i perioder med spidsbelastninger.